Regler & villkor.

1-3:e pris: Presentkortet från Leksand Resort är giltig 18 mån från utställningsdatumet och kan inte ersättas med kontanter. Vinnarna ansvarar själva för all kontakt med Leksand Resort, t.ex. för bokning, rum, tilläggspaket, frågor om vistelsen m.m. Resa till och från Leksand Resort ingår ej i vinsten.

För att kunna delta behöver du ha bostadsadress i Sverige. Du måste vara minst 18 år för att tävla.

Eventuella vinster kan ej bytas mot kontanter, andra varor eller tjänster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Orkla Care AB förbehåller sig rätten att ändra reglerna under tävlingsperioden om det visar sig vara nödvändigt. Vi förbehåller oss även rätten att diskvalificera deltagare vid misstanke om fusk.

Vi kommer kontakta vinnarna ungefär en vecka efter kampanjavslut via de kontaktuppgifter som anges vid registrering. Skulle vi inte lyckas nå vinnaren efter 14 dagar, har Orkla Care möjlighet att välja en ny vinnare. Vinsten kommer efter kampanjavslut skickas till adressen som angavs vid registrering.

Genom att delta godkänner du Orkla Care AB allmänna kampanjvillkor och samtycker till personuppgiftshanteringen inom Orkla Care AB. Tävlingen är inte öppen för medarbetare/anställda på Orkla Care AB, AB Scandinavian Retail Center (SRC) eller anställda i butiken där tävlingen är uppskyltad. Sista tävlingsdag är 2024-08-11.

Systemkrav

En iPhone med iOS 10 eller senare, med Safari som webbläsare.

eller

En Android-baserad telefon med Android 7 eller senare, med Chrome som webbläsare. Tidigare versioner kan också fungera men beror på hårdvaran i telefonen.

Telefonen måste ha fungerande internetuppkoppling och mobildata kommer att förbrukas vid det fall telefonen ej är uppkopplad mot ett wifi nätverk.

  • PC med Chrome, Edge, Firefox som webbläsare
  • Mac med Safari, Firefox, Chrome som webbläsare
  • OBS! Internet Explorer stöds ej.

Hantering av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnat ovan behandlas av Orkla Care AB som är personuppgiftsansvarig, med det enda syftet att genomföra tävlingen. Det betyder att Orkla Care AB ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. AB Scandinavian Retail Center (SRC) kommer ta del av uppgifterna för att utse vinnarna på våra vägnar. Inga personuppgifter sparas efter avslutad kampanj, som längst fram till 2024-10-31.

Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter som Orkla Care AB samlar in från dig, hur vi interagerar med dig och hur vi använder dessa uppgifter.

Personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem

SRC använder insamlade data för att vi ska kunna skicka ut vinsten om du vinner. Vi får informationen genom att du fyller i dina uppgifter, namn och kontaktuppgifter, på den här kampanjsajten.

Tillgång till dina personuppgifter

Vänligen kontakta oss via detta formulär om du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter vi har lagrat. Du kan också invända, kräva begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst. Du kan också rikta klagomål till Svenska Datainspektionen (senare Integritetsskyddsmyndigheten) om du vill framföra åsikter gällande vår behandling av personuppgifter.

Hur förvarar vi personuppgifterna

Tjänster och produkter vi använder för att bearbeta och lagra dina personuppgifter finns inom EU. Det säkerställer att våra leverantörer också följer lagen om GDPR.

Kontaktuppgifter

Tävlingen anordnas av Orkla Care AB, Family Fresh, HTH, LdB och Bliw.